KUNSTFOTO

KUNSTFOTO

Når bilder blir til kunst

Mine fotoprosjekter tar utgangspunkt i hva du ønsker deg, og foredler det, slik at det blir bilder utenom det vanlige. Fotograferingen foregår på et sted du organiserer. Bildene er lyssatte, slik at de blir like fine innendørs som utendørs. Det er stykkpris pr. bilde og de leveres som digitale filer i høy oppløsning. Les mer under om min tilnærming til portrettfotografering, se kundeomtaler og ta kontakt med meg for et tilbud!

Kunstfoto
Definisjonen og begrepet kunst er omdiskutert. Det kan derfor være interessant å høre litt om hva jeg betrakter som kunst. Ut i fra mitt ståsted som fotograf er det naturlig å begynne å snakke om fotografisk stil sin relasjon til kunst.

Fotografisk stil
Fotografisk stil har å gjøre med å repetere en spesiell teknikk, for eksempel hvordan man setter opp kamera og lys. En signaturstil oppstår i det øyeblikket tilskueren kan gjenkjenne fotografen som har tatt bildet ut i fra den måten bildet er tatt på. Veien til suksess innenfor kunst er derfor ofte å repetere seg selv, det vil si; repetere en spesiell stil om og om igjen.

Signaturstil
Signaturstiler som alle teknikker er også lett å kopiere, og er derfor ofte trendbasert. Det er hva alle gjør i øyeblikket. Det som har fått sin verdi og berømmelse bare på grunn av at det er "inn", er gjerne kjent i det ene øyeblikket og glemt i det neste. Bakgrunnen for dette er at selv om en gjenkjennelig stil i seg selv kan bli sett på som en suksess, og bli en populær trend, så betyr ikke å ha en stil i seg selv at man også har god smak.

Kunstnerisk fortolkning
I kontrast til fotografisk stil, handler kunstnerisk fortolkning om måten man ser og fortolker verden på, ikke hvordan man setter opp kamera- og lysutstyr. Kunstnerisk fortolkning handler derfor i stor grad om å ha en slags følsomhet ovenfor hva man observerer, som man fortolker igjennom sitt arbeide.

Kunstnerisk visjon
Måten man ser og fortolker verden på er det man kaller en kunstnerisk visjon. Som all annen kunst, så handler kunstfotografering om å overføre denne kunstneriske visjonen til det mediet man jobber i. For teknisk sett å gjøre dette må man beherske teknikken innenfor sitt kunstneriske felt. Det vil si at en fotograf som vil uttrykke sin kunstneriske visjon igjennom fotografiet gjerne har opparbeidet en suveren teknikk og fotografisk stil. Sett på denne måten kan man si at fotografisk stil, det å beherske teknikk, bare er en nødvendighet for å uttrykke seg uten hemmende tekniske begrensinger.

All kunst er erotisk
God kunst er derfor ofte utført med en mesterlig teknikk, mens kommersiell suksess ofte handler om god markedsføring av denne stilen. Fotografer som fokuserer på fotografisk stil og markedsføring, men glemmer at stil og teknikk bare er verktøyet for å kunne kommunisere sin kunstneriske visjon kan være veldig kommersielt suksessfulle og teknisk sett perfekte, men levere bilder som ikke sier noe, de er hva man ofte kaller sterile. Pablo Picasso er ofte sitert på at han sa at "kunst kan bare være erotisk". Sagt på en annen måte kan man si at alt som ikke er kunst er sterilt.

Drivkraft
Motivasjonen for hvorfor du gjør hva du gjør er derfor ofte veldig utslagsgivende på resultatet. Hva er motivasjonen til lyset, fargene og komposisjonen? Produsere et perfekt foto, eller perfekt reprodusere en visjon. Sluttresultatet, fotografiet, bærer som oftest preg av hva motivasjonen bak det var.

Jeg ønsker å skape bilder som får frem følsomhet, sårbarhet og ekthet. Det er som mye her i verden enklere sagt enn gjort. Men det blir utrolig fint når man får det til.
Pappegøye
Pappegøye
Kunstportrett
Kunstportrett
Pappegøye
Kunstportrett
Pappegøye
Kunstportrett

Se flere bilder i min portfolio

KONTAKT MEG FOR BILDER UTENOM DET VANLIGE

Skriv inn ditt navn
Skriv inn en gyldig e-postadresse
Skriv inn et gyldig mobilnummer
Skriv inn den typen fotografering du ønsker
Skriv inn din melding

* Obligatoriske felt

Takk! Din melding ble sendt:-)×
Oops! Noen gikk galt ... Din innsending gikk ikke gjennom:-(×
Stacks Image 4393

KONTAKT MEG FOR BILDER UTENOM DET VANLIGE

Skriv inn ditt navn
Skriv inn en gyldig e-postadresse
Skriv inn et gyldig mobilnummer
Skriv inn den typen fotografering du ønsker
Skriv inn din melding

* Obligatoriske felt

Takk! Din melding ble sendt:-)×
Oops! Noen gikk galt ... Din innsending gikk ikke gjennom:-(×